Monitoring

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi

Pragniemy poinformować, iż z dniem 01.10.2018 Wspólnota Mieszkaniowa uruchomiła monitoring wizyjny osiedla. Mamy nadzieję, że system ten w znaczącym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa naszego osiedla oraz zminimalizuje pojawiające się przypadki dewastacji czy też prób kradzieży.

W chwili obecnej monitoring został skonfigurowany w taki sposób, aby objąć swym zakresem najbardziej newralgiczne strefy osiedla jak wejścia, wjazdy do budynku, teren wokół, itp. Jeżeli w przyszłości będzie to wolą mieszkańców, instalacja będzie rozbudowywana o kolejne strefy.

Monitoring zainstalowany na naszym osiedlu jest instalacją w pełni cyfrową, co pozwala na jej znacznie prostszą rozbudowę oraz gwarantuje wysoką jakość rejestrowanego materiału zarówno w dzień jak i w nocy.