Zmiana terminu zebrania

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi

Z przykrością informujemy, iż mając na uwadze panującą w naszym kraju sytuację epidemiczną, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Ogrody Ochota – Aleja Krakowska 291” zmuszony jest przełożyć termin corocznego zebrania właścicieli, które było zaplanowane w tym roku na dzień 20 kwietnia 2020 r. 

Jednocześnie z uwagi na stale trwający stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i związane z nim obostrzenia dotyczące organizowania spotkań, obecnie nie jesteśmy w stanie podać ostatecznego terminu zebrania. Według zapowiedzi podawanych przez organy decyzyjne w Państwie, zebrania wspólnot będą mogły się znów odbywać nie wcześniej niż po upływie 5-tego tygodnia od dnia odwołania aktualnych obostrzeń wynikających z wprowadzenia w kraju stanu zagrożenia epidemicznego. Jednak dziś nikt nie jest w stanie podać, kiedy stan zagrożenia koronawirusem w Polsce minie, co oznacza, ze zebranie wspólnoty będzie mogło się odbyć przypuszczalnie dopiero po wakacjach lub jeszcze później.

Ponieważ w przedstawionych materiałach na zebranie znajdują się uchwały, które w naszej opinii nie powinny wzbudzać kontrowersji, a tym samym mogą zostać już obecnie poddane pod głosowanie, pytamy Państwa tą drogą, czy są wśród Państwa osoby przeciwne rozpoczęciu głosowaniu przed zebraniem właścicieli, tj. wyłącznie w formie obiegowej (poprzez przesyłanie skanu karty z głosowania nad uchwałami na adres glosowanie@ogrodyochota.pl, oraz późniejsze umieszczenie podpisanego oryginału karty do głosowania w skrzynce pocztowej lokalu 180 lub 112, w klatce 4) poniższych uchwał:

Uchwała Nr 1/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2019 dla lokali mieszkalnych, usługowych i garażu 

Uchwała Nr 2/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Uchwała Nr 3/2020 w sprawie przyjęcia Planu Finansowo-Gospodarczego na 2020 rok za lokale mieszkalne i usługowe 

Uchwała Nr 4/2020 w sprawie przyjęcia Planu Finansowo-Gospodarczego na 2020 rok za lokal niemieszkalny – garaż̇ podziemny wielostanowiskowy 

Uchwała Nr 5/2020 w sprawie waloryzacji wynagrodzenia Zarządu Wspólnoty

Uchwała Nr 6/2020 w sprawie zwiększenia budżetu na naprawę balkonów

Uchwała Nr 7/2020 w sprawie warunków montażu zewnętrznych rolet/żaluzji okiennych 

Uchwała Nr 8/2020 w sprawie wykonania uszczelnień ścian i stropu kondygnacji -2 budynku

Uchwała Nr 9/2020 w sprawie pokrywania kolejności zobowiązań właścicieli

Uchwała Nr 10/2020 w sprawie przekazanie części funduszu pożytków na fundusz remontowy lokali mieszkaniowych i usług

Pytanie podyktowane jest troską o prawidłowe funkcjonowanie wspólnoty oraz pilnością napraw koniecznych do wykonania w naszym budynku. Prosimy osoby, które są przeciwne takiej formie głosowania jednej lub kilku z ww. uchwał, o wyrażenie opinii na adres e-mail: ogrodyochota.meritum@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie 25 kwietnia br.

Z poważaniem 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Ogrody Ochota – Al. Krakowska 291”