Podatek od części wspólnych

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Ogrody Ochota” – Aleja Krakowska 291 w Warszawie informuje, iż zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716.) została złożona informacja do Urzędu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o wielkości powierzchni wspólnej podlegającej podatkowi od nieruchomości.
W związku z powyższym każdy z właścicieli będzie ponosił opłaty podatkowe związane z jego udziałem w powierzchni wspólnej. Nowy podatek zostanie naliczony przez Urząd Dzielnicy Włochy do podatku od nieruchomości.