Dnia 28-04-2016 w obecności notariusza, odbyło się głosowanie nad uchwałami o zmianie sposobu zarządzania, które to zgłoszone zostały na zebraniu właścicieli dnia 29-03-2016 (nr 1 do 6/2016 Rep. A nr 923/2016). Na głosowaniu, stawili się członkowie komisji skrutacyjnej, dysponujący pełnomocnictwami właścicieli oraz właściciele mieszkań, jak i ich pełnomocnicy. Prawidłowo  oraz z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomiony zarządca, nie przybył na głosowanie.

Zgodnie z aktem notarialnym powstałym po przeprowadzeniu głosowania, w którym uzyskaliśmy ponad 50% głosów, z dniem 28-04-2016 zarząd nieruchomością został zmieniony z powierzonego na właścicielski. W chwili obecnej, członkowie nowego zarządu naszej wspólnoty podejmują kolejne kroki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia powyższej zmiany.

Serdecznie dziękujemy za udzielone pełnomocnictwa oraz osobiście oddane głosy za zmianą zarządu. Będziemy Państwa informować na bieżąco o postępach i krokach jakie nowy zarząd będzie podejmował.