Zabezpieczenie komórek lokatorskich

Szanowni Państwo,

W związku z włamaniami, próbami włamań oraz kradzieżami w pomieszczeniach komórek lokatorskich, chcielibyśmy rozpocząć dyskusję nad możliwością poprawy zabezpieczenia tych lokali.

W tym celu, chcielibyśmy poprosić właścicieli komórek o kontakt z nami na adres mailowy zarzad@ogrodyochota.pl. W treści maila wystarczy wpisać numer komórki oraz numer Państwa mieszkania. Stworzona w ten sposób lista, umożliwi nam podjęcie wspólnej decyzji co do rodzaju i ewentualnych kosztów dodatkowych zabezpieczeń.