Zmiana sposobu zarządzania nieruchomością

Minął kolejny miesiąc wytężonej pracy w kierunku polepszenia sytuacji Naszego Osiedla. Chwilowo nie możemy napisać o wszystkich działaniach jakie podejmujemy, dlatego postaramy się wymienić przynajmniej kilka z nich.

  • W skutek podejmowanych przez nas działań, osiągnęliśmy porozumienia z firmami PR-Estate Administracja, PR-Estate Serwis oraz firmą Blask, na mocy których okres wypowiedzenia został skrócony z odpowiednio 12 mc, 6 mc, 6mc do 2mc. Co za tym idzie koniec współpracy przewidziany jest na koniec lipca 2016. Do tego czasu wszystkie firmy pod rygorem utraty części wynagrodzenia zobowiązane zostały do należytego wykonywania swoich obowiązków wg zawartych umów.

  • Spotykamy się z firmami świadczącymi usługi dla naszej wspólnoty, w celu poznania schematów i szczegółów obecnej współpracy oraz nakreślenia nowych standardów,

  • Pracujemy nad uchwałami dotyczącymi regulaminów osiedla, garażu, montażu klimatyzacji. Uchwały te powinny usprawnić funkcjonowanie naszego osiedla, oraz sprzyjać zachowaniu spójności architektonicznej budynku,

  • W dalszym ciągu analizujemy dokumentacje księgową i zaniedbania z nią związane oraz pracujemy nad ich sprostowaniem,

  • Reagujemy na bieżące sytuacje, oraz staramy się nadrobić zaległości powstałe w związku z funkcjonowaniem poprzedniego zarządu. Najważniejsze z nich to m.in. rozpoczęta procedura zgłoszenia usterek deweloperskich, nieczynna brama wjazdowa, monity windykacyjne i opracowanie strategii ściągania zadłużenia, podjęcie rozmów z PINB w odpowiedzi na otrzymane przez nas pismo w sprawie funkcjonowania w naszym budynku usług hotelowych oraz wiele innych.

  • Przygotowujemy się do przejęcia pełniej administracji budynku na koniec lipca 2016.

  • Pracujemy nad długofalową strategią poprawy sytuacji finansowej osiedla.