Pragniemy poinformować Państwa, że dnia 28.04.2016 o godzinie 11:00, odbędzie się głosowanie nad uchwałami o zmianie zarządu naszej nieruchomosci WM 291, z powierzonego (GAMA) na właścicielski (właściciele mieszkań). Uchwały powyższe zawarte zostały w akcie notarialnym (Repertorium A numer 923/2016) z zebrania właściceli, które odbyło się dnia 29.03.2016.

W związku z tym, że do chwili obecnej akt notarialny nie został przekazany mieszkańcom, aby umożliwić głosowanie powyższych uchwał, jako mieszkańcy zorganizowalismy spotkanie, na które został zaproszony zarząd. Spotkanie odbędzie sie w Kancelaria Notarialna Pani Joanny Bestyńskiej Al. Niepodległości 64/68 lok. 86 w Warszawie a jego wynik zostanie potwierdzony aktem notarialnym.

Jeżeli nie oddali Państwo głosów na zebraniu, badź nie przekazali swoich pełnomocnictw komisji skrutacyjnej, i chcieli by Państwo oddać głos osobicie, serdecznie zapraszamy.