Dnia 15 kwietnia 2016, podpisany został akt notarialny z zebrania właścicieli, które odbyło się 29 marca 2016. Akt nie oddaje prawdziwego przebiegu spotkania, a jedynie podsumowuje podjęte na zebraniu decyzje i wniesione wnioski (wg naszej oceny, również nie wszystkie). Akt, powinien być w kolejnych dniach udostępniony przez zarząd/administracje osiedla.