W chwili obecnej organizujemy działania mające na celu zmianę zarządu nieruchomości oraz firmy administrującej. Na zebraniu wspólnoty złożyliśmy odpowiedni projekt uchwały, który będzie głosowany w najbliższych tygodniach. Członkowie komisji skrutacyjnej wyznaczeni do zbierania Państwa pełnomocnictw, wyjaśnią osobiście zasady głosowania i odpowiedzą na wszystkie nurtujące Państwa pytania.